Уряд спростив перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх супроводжуючих

Постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 року №383 та від 01 квітня 2022 року №399 затверджені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, якими визначаються деякі питання щодо перетинання кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх супроводжуючих в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану.

Згідно з цими Постановами, особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності таких документів:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — документи, що підтверджують інвалідність).

Перетин державного кордону може здійснюватися:

особою з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини /чоловіка, повнолітніх сина/ доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

особою з інвалідністю І чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного догляду,— у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи — додатково документів, що підтверджують інвалідність);

особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, — у супроводі її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання крім певних, визначений постановою КМУ категорій осіб з інвалідністю, — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/ особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). При цьому осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, з розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

При цьому виїзд за межі України визначених постановою КМУ категорій осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Супровід дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями)”.

Уряд також визначив, що особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю мають першочергове право на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Разом із зазначеними особами у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше ніж дві особи). У пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення пріоритет може надаватися під час слідування в пішому порядку або на легковому автомобілі за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб.

Право на першочергове проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення також мають організовані групи осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, які слідують автобусом (за умови відсутності у транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб, крім осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, та наявності не більше ніж двох осіб, що супроводжують кожну особу з інвалідністю).

Нагадаємо, у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, за деякими виключеннями заборонено виїзд за межі країни чоловіків віком від 18 до 60 років.

Крім виключень, зазначених вище, зазначені обмеження, не застосовуються до таких осіб:

– які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення Уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);

– які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

– на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

– які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

– на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років.

– усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

– зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Також перетнути державний кордон на виїзд з України можуть громадяни України, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено українськими дипустановами та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім того, нагадаємо, що перетнути кордон на виїзд з України згідно з вимогами Постанови Уряду № 194 від 3.03.202, можуть особи, які здійснюють перевезення для потреб Сил оборони України, перевезення медичних, гуманітарних вантажів, а також військовозобов’язані працівники підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Варто зазначити, що постановою № 399 норма щодо можливості перетину державного кордону під час дії воєнного стану військовозобов’язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2-8 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Окремо звертаємо увагу, що всі громадяни, які підпадають під виключення, що мають право на перетинання кордону, повинні мати необхідні документи для підтвердження. При цьому у ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі відповідними органами.

Більш детальну інформацію щодо перетинання кордону під час дії правового режиму воєнного стану радимо шукати у згаданих нормативно-правових документах та інших актах законодавства України.

Джерело: dpsu.gov.ua/ua/

.

Share Button

Звернення голови ЦП УТОС до керівників підприємств та організацій УТОС і членів УТОС

Сьогодні в Україні триває війна. І у цей надскладний час працівники системи УТОС працюють понад свої можливості.

Низка підприємств Українського товариства сліпих звернулись до військових з пропозицією застосувати виробничі потужності для допомоги у військовий час, деякі підприємства УТОС переобладнали своє виробництво під потреби ЗСУ, члени трудових колективів підприємств УТОС, незважаючи на ризики пов’язані з війна, готові приносити користь українському суспільству у цей важкий час.

Керівники та працівники невиробничої сфери УТОС, які в переважній більшості залишились на місцях, продовжують виконувати свою роботу, опікуючись людьми з інвалідністю по зору, допомагаючи їм у вирішенні насущних, повсякденних питань. Підприємства західної і центральної України допомагають людям з інвалідністю, які змушені були виїхати з зони бойових дій, тимчасово розміщуючи їх у спеціально облаштованих приміщеннях підприємств або знаходять можливість тимчасового проживання людей у інших містах України та закордоном.

Сподіваємося, що не тільки ми підтримаємо один одного, а ще й наша влада підтримає нас та нашу діяльність. Маємо надію, Міністерство соціальної політики України та Кабінет Міністрів України не залишить без уваги наші звернення щодо пролонгації дії постанови Кабінету Міністрів України №183 від 14.03.2018 року про надання фінансової підтримки для УТОГ та УТОС на 2022 рік.

Треба сказати, що на сьогодні, Українським товариством сліпих спільно з партнерами вже роздано більше півтори тисячі продуктових наборів. А надану гуманітарну допомогу навіть неможливо підрахувати, оскільки вона надається за потребою. Завдяки тому, що  кожна  обласна і територіальна первинна організація УТОС активно комунікує з місцевою владою і волонтерами вони допомагають з евакуацією незрячих людей, які того бажають чи потребують.  А таких уже близько однієї тисячі осіб. Люди з порушеннями зору приймають один одного у себе вдома: немає кордонів, немає поняття «запросив в гості», люди знаходять нові домівки та набувають нові сім’ї.

На жаль, у Товаристві є і втрати серед підприємств УТОС. Зокрема, ПОГ «Краматорське УВП УТОС», ПОГ «Рубіжанське УВП №1 УТОС», Маріупольське УВП «Електроапарат» УТОС, Лисичанське УВП УТОС – зруйновані. Частково зруйновано Чернігівське УВП УТОС. ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» – від падіння ракети поруч були пошкоджені вікна, ПОГ «Івано-Франківське УВП УТОС» розташоване поблизу військового аеропорту, тому від удару по аеропорту пошкоджено фасад будівлі підприємства УТОС, зокрема виникли тріщини значного розміру, які потребують капітального ремонту. Однак, не зважаючи на всі втрати і пошкодження Українське товариство сліпих не зупиняє свою роботу.

Я прошу кожного члена УТОС бути сильним. Ми вистоїмо!

Війна триває. Але нам є чим пишатися: ми пишаємося нашими солдатами ЗСУ, які мужньо і самовіддано захищають наші життя, ми пишаємося жінками, які своїми молитвами та любов’ю зберігають нашу землю, ми пишаємося нашими дітьми, які дають нам надію на майбутнє та жагу до життя, ми пишаємося нашим народом!

Ми – українці! Ми – сильні! Збережемо Україну і наше Товариство. Нехай береже Вас Господь! Разом до перемоги!

Владислав Більчич, голова ЦП УТОС

Share Button

Благодійна допомога для сімей з Житомира

Житомирська обласна організація УТОС вже не один рік співпрацює з БФ Зростай та допомагає малозабезпечиним сім’ям членів організації, які проживають у Житомирі, Бердичіві, Коростені, Новоград-Волинському.

У 2021 році продуктові набори неодноразово отримували згадані родини з Житомира, Коростеня, Бердичіва, Новгород-Волинського.

Незрячим роздали фрукти

У лютому 2022 року Ірина Смірнова – голова Житомирської обласної організації УТОС подала список малозабезпечених сімей, однак розпочалася війна, і все призупинилося. Благодійники в березні 2022 року повідомили, що в них є фрукти для родин з Житомира.  Тож дякуємо  за допомогу, яка в такий час дуже необхідна.

Ірина Смірнова, голова Житомирської обласної організації УТОС

Share Button

Внесено зміни до законодавства щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за ними

21 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми» від 15 березня 2022 року № 2122-IX, яким внесено доповнення до статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» якою визначається коло осіб, які звільнені від призову на строкову військову службу в мирний час, до яких тепер відносяться громадяни України:

 • які визнані особами з інвалідністю;
 • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Також прийнятим законом внесено зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згідно яких не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема:

 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.
Share Button

Надання адресної гуманітарної допомоги особам з інвалідністю

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, виконуючи доручення Міністерства соціальної політики України, 21 березня 2022 року доручив своїм територіальним відділенням збирати потребу щодо надання адресної гуманітарної допомоги особам з інвалідністю, регіональним переселенцям та біженцям – особам з інвалідністю, які тимчасово переселилися. Зведена інформація на рівні територіальних відділень має передаватись щоденно до Штабу гуманітарної дороги Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центральний апарат Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю має узагальнювати запити та координувати розподіл гуманітарної допомоги по областях.

Якщо ви опинилися в скрутному становищі або вимушені були тимчасово переселитися в інші області України — подавайте заявку на адресну гуманітарну допомогу через платформу єДопомога, яка створена Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні з метою забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з бойовими діями.

Також можна звернутися в найближче до вас обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за місцем вашого перебування.

Напишіть заяву на отримання одноразової адресної допомоги, вказавши прізвище, ім’я, по-батькові, групу інвалідності, з якої області переселилися та фактичне місце перебування, а також контактний номер телефону.

Адреси та номери телефонів обласних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

У зв’язку з військовими діями на теренах Херсонської, Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької, Сумської та Київської областей, мешканців цих регіонів просимо звертатися по допомогу в найближчі до них обласні відділення з означеного переліку.

Особи, які зараз знаходяться в Київській області, по допомогу можуть звертатися в Київське міське відділення.

Share Button

Допомога під час війни у Хмельницькій області

Хмельницькою обласною організацією УТОС з початку війни було видано 134 продуктові набори (олія, крупи, цукор, консерви, тощо), в основному вони були призначені для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи. По Кам’янець-Подільському щотижня роздається 20 буханок хліба безкоштовно. Члени Ізяславської ТПО УТОС плетуть маскувальні сітки. І звісно ведеться робота волонтерів із переселенцями та організацією надання гуманітарної допомоги.

Хмельницька ОО УТОС

Share Button

Ужгородському ТПО УТОС надана гуманітарна допомога

Місцевим підприємством «Марсі Фарм» була надана гуманітарна допомога Ужгородському ТПО УТОС. За сприяння готови Івана Івановича Реміцкі було доставлено та розподілено допомогу між членами Ужгородського ТПО то частину віддано на потреби переселенцям.

Були надані продукти харчування, а саме біля 250 кілограм картоплі та 150 кілограм борошна, з чого було сформовано біля 50 харчових наборів. Також надали візки для людей з порушенням опорно-рухового апарату – 5 штук, дитячі коляски – 4 штуки. Постільні набори,  подушки, покривала, різноманітний одяг. Дана допомога на даний час є дуже важлива, оскільки в багатьох переселенців є потреба в теплих речах, покривалах, подушках. Є потреба і в специфічних речах як дитячі коляски, оскільки дуже важко було брати їх з собою із зони евакуації. Те ж саме стосується і візків для людей з інвалідністю.

Розподілення допомоги в даний скрутний момент має бути логічною та по найбільш потребуючих сферах. В єдності та солідарності суспільства переживаємо важкі часи та наблизимо перемогу та мир в Україні.

Share Button

Українські спортсмени на Паралімпіаді-2022 фінішували на другому місці

Ніколи за всю історію зимового паралімпійського спорту українські спортсмени з інвалідністю не показували такого результату.

Національна паралімпійська збірна України завершила виступ на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року на другому місці в підсумковому медальному заліку з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Три медальних подіуми з трьома переможними українськими прапорами! Команда України, беручи участь на зимовій Паралімпіаді тільки у двох видах спорту із шести, змогла залишити позаду всі країни світу, пропустивши вперед тільки господарів Паралімпіади-2022 – Китай, який здобув 61 медаль (18-20-23).

Таким чином, Національна паралімпійська збірна України оновила національний рекорд за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді. А також оновила рекорд за здобутими золотими нагородами.

Більш детальна інформація про результати участі Національної паралімпійської збірної України в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року.

Національна паралімпійська збірна України на мажорній ноті завершила виступи на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні. В останній день змагань наші параатлети здобули перемогу у відкритій чоловічій лижній естафеті 4х2,5 км. Наші чемпіони: Григорій Вовчинський (клас стоячи), Дмитро Суярко (клас із порушенням зору) з гайдом Олександром Ніконовичем, Василь Кравчук (клас сидячи), Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору) з гайдом Олександром Мукшиним.

Переможці у лижній естафеті на Паралімпіаді-2022

Share Button

Одноразова допомога у розмірі 6500 гривень

Кабінет Міністрів України постановою від 04.03.2022 р. № 199 перерозподілив бюджетні кошти та прийняв рішення про надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Допомога надаватиметься в рамках Програми «єПідтримка», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272  «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», до якої і внесено відповідні зміни.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204-р затверджено Перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка».

До цього переліку увійшли такі адміністративно-територіальні одиниці: Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область,Запорізька область, Київська область, місто Київ, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область.

Розмір допомоги — 6500,00 грн.

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

 • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС;
 • подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 р.;
 • не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

 Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:

 • установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “єПідтримка”;
 • відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги (далі — поточний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі — банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);
 • подати запит, який містить такі дані:
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (за наявності);
  • номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги.

Отримувачі допомоги несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої для отримання допомоги.

Для визначення застрахованих осіб, які мають право на допомогу, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на якій проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Share Button

Визначено особливості оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану

Торгово-промислова палата України листом від 28.08.2022 №2024/02.0-7.1 підтверджує, що обставини, які склались внаслідок війни з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб:

 • за договором,
 • за окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

7 березня 2022 року набрали чинності наступні закони України:

Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 року № 2115-IX не поширюється на податкові відносини, але дає відстрочку та/або звільняє від відповідальності за неподання звітності, бухгалтерських документів, аудиторських висновків тощо. Згідно з ним:

 • Фізичні та юридичні особи, ФОПи подають податкові, облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, через 90 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.
 • В період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його завершення, не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності або документів до фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.
 • Особи, які не мають фізичної можливості подати звітність чи документи у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 року № 2118-IX підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 69, яким установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням наступних особливостей.

У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Платники податків, які у зв’язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях не дотрималися визначених цим пунктом термінів виконання податкових обов’язків, звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за невиконання податкових обов’язків, за умови виконання таких обов’язків протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

У разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, що має міститися у відповідній акцизній накладній, яка повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, протягом строків, визначених у цьому пункті.

Операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

На період до припинення або скасування воєнного стану дозволяється виробництво та імпорт тютюнових виробів, віднесених до коду 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД маркованих марками акцизного податку «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні» – «ТВЕН В», «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні» – «ТВЕН І», у разі якщо ставка акцизного податку є однаковою.

Обіг маркованих відповідно до вищезазначеного положення тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу.

Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів / дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб’єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Зупинено дію пунктів 200.10 – 200.12 ст. 200 Кодексу.

Крім цього, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не застосовуються.

Установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, будь-яка звітність, крім податкової, подання якої вимагається відповідно до норм чинного законодавства, подається з урахування строків, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Тимчасово, на період дії воєнного стану, звільняються від оподаткування ввізним митом соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, на які Кабміном встановлено фіксовані ціни у розумінні Закону «Про ціни та ціноутворення».

Share Button