ЗАКЛИК

Об'єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих

Допомога малозабезпеченим 2018: порядок отримання та розмір виплат

Хто має право на отримання соціальної допомоги?

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у 2018 році фінансова підтримка надається сім’ям, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожиткового мінімуму. До того ж, враховується не тільки фінансовий, а й майновий стан сім’ї, зайнятість її працездатних членів та інші фактори.

Як розраховується дохід сім’ї при оформленні допомоги?

Процедура обчислення середньомісячного заробітку родини здійснюється відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Калькуляція відбувається на підставі довідки і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги по малозабезпеченості. При цьому, при розрахунку враховується дохід наступних членів сім’ї:

 • чоловіка, дружини
 • рідних, усиновлених та підопічних дітей у віці до 18 років
 • неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками
 • дітей у віці до 23 років, які навчаються на денному відділенні в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей (незалежно від місця проживання або реєстрації)
 • непрацездатних батьків чоловіка і дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів
 • жінок і чоловіків, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей

Який дохід враховується при оформленні малозабезпеченості?

Розрахунок грошових виплат малозабезпеченим сім’ям проводиться виходячи з сукупного доходу сімей (одержувачів державної соціальної допомоги), який складають:

 • стипендії, пенсії, допомоги (крім одноразової частини), щомісячні компенсаційні виплати, а також допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів
 • всі види винагород, отримані штатними (позаштатними) фотокореспондентами, літературними діячами, митцями та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, що виплачуються за публічне виконання творів
 • допомогу з безробіття, отримані аліменти, доходи від здачі житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду, грошове забезпечення військовослужбовців (крім строковиків), натуральна оплата праці
 • суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я під час виконання трудових обов’язків, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
 • нарахована заробітна плата (в т.ч. за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі, вихідні дні та за сумісництвом), премії, надбавки і доплати всіх видів
 • доходи від продажу нерухомості та автомобіля (крім грошей, використаних для лікування або усунення надзвичайної ситуації) — за умови документального підтвердження
 • грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз’їзний та рухомий характер роботи і т.д., крім коштів на відрядження)
 • доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності (в тому числі адвокатської, нотаріальної, творчої)
 • заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою, а також фактичний заробіток осіб, які працювали у фізосіб
 • інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства

Куди звертатися за призначенням грошової допомоги по малозабезпеченості?

Оформленням соцдопомоги займається управління праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої родини. У сільській місцевості, збором заяв з необхідними документами та їх подальшою передачею відповідним органам соціального захисту, займаються виконавчі органи сільських і селищних рад.

Чи може малозабезпечена сім’я оформити соціальну допомогу за місцем фактичного проживання?

Відповідно до абзацу 1 пункту 4 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям фінансова допомога може призначатися і виплачуватися за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї (за умови подання довідок про склад сім’ї та про неотримання цієї допомоги в органах соцзахисту за місцем реєстрації). Рішення про призначення грошової допомоги приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами соцзабезу, зі складанням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Список документів для отримання допомоги малозабезпеченій сім’ї:

 • заява
 • довідка про склад сім’ї
 • документ, що засвідчує особу
 • довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю)
 • довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції
 • декларація про доходи та майно (на підставі довідки про дохід кожного члена сім’ї)

Державна допомога по малозабезпеченості, субсидія на оплату послуг ЖКГ, сплачені членами сім’ї аліменти, а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в АТО в декларацію про доходи не включаються.

Для повторного призначення (переоформлення) допомоги по малозабезпеченості подається тільки заява і декларація про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише при зміні складу родини або в разі, коли між подачею заяви на наступний термін і припиненням виплат раніше призначеної соцдопомоги пройшло більше календарного місяця.

Який термін виплати грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям?

Грошова допомога по малозабезпеченості в 2018 надається терміном на шість місяців, після закінчення зазначеного періоду право на отримання допомоги має бути підтверджено. Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування, фінансова допомога може бути призначена довічно.

Самотні, непрацездатні (за результатами МСЕК) громадяни, які не мають інших джерел існування, мають право на одержання допомоги на термін визнання їх непрацездатними. Такі ж умови при призначенні фіндопомоги по малозабезпеченості застосовуються до непрацездатного подружжя в разі відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати.

В яких випадках сім’ї може бути відмовлено в матеріальній допомозі?

У призначенні соціальної допомоги по малозабезпеченості може бути відмовлено, якщо:

 • працездатні члени малозабезпеченої родини не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом 3 місяців до звернення за допомогою.
  Виняток становлять особи, визнані безробітними і які перебувають на обліку в центрі зайнятості; особи, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують додаткового догляду у зв’язку зі станом здоров’я, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; особи, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми-з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізособи, що надають соціальні послуги
 • хто-небудь з членів малозабезпеченої сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку на суму, яка на момент звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира або будинок (якщо загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена родини та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) або більше одного транспортного засобу
 • при проведенні вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно

Проте, навіть при наявності перерахованих вище обставин державна матеріальна допомога може бути призначена органом соцзахисту на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах рад або утворених ними комісій у випадках, якщо:

 • в складі сім’ї є особа з інвалідністю
 • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї (допомога призначається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї)
 • в малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Коли припиняється виплата соціальної допомоги?

Виплата раніше призначеної матеріальної допомоги по малозабезпеченості може бути припинена в ряді випадків, передбачених законом:

 • приховані або навмисно подані недостовірні дані про доходи сім’ї та її майновий стан, що вплинули на встановлення права на соцдопомогу і визначення її розміру, в результаті чого були надміру виплачені кошти (фінансова допомога припиняється з місяця, в якому виявлено порушення)
 • переїзд сім’ї та настання обставин, які унеможливлюють виплату грошей
 • за заявою уповноваженого представника сім’ї (виплати припиняються на наступний місяць після подачі заяви)

Який розмір грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям в 2018 році?

Фінансова підтримка малозабезпечених здійснюється в розмірі, встановленому ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Сума соціальної допомоги розраховується виходячи з різниці між прожитковим мінімумом для родини та її середньомісячним сукупним доходом, але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Для дитини, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей-з інвалідністю, дитини одинокої матері (батька, усиновителя), дітей, у яких один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, — на 20%. Крім того, державою передбачена доплата на кожну неповнолітню дитину, яка з 1 квітня 2015 року становить 250 гривень для дітей у віці до 13 років і 500 гривень для дітей від 13 до 18 років.

Виходячи з вищесказаного, гарантований мінімум на 2018 рік для розрахунку допомоги по малозабезпеченості наступний:

 • для працездатних: з 1 січня – 370,02 грн., з 1 травня – 386,61 грн., з 1 грудня – 403,41 грн.
 • для дітей до 6 років: з 1 січня – 1268,20 грн., з 1 травня – 1325,15 грн., з 1 грудня – 1382,10
 • для дітей 6-18 років: з 1 січня – 1581,00 грн., з 1 травня – 1652,40 грн., з 1 грудня – 1722,95
 • для непрацездатних: з 1 січня – 1 373 грн., з 1 травня – 1435 грн., з 1 грудня – 1497 гривень

Зверніть увагу, що максимальний розмір допомоги з урахуванням надбавок на кожну дитину, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшою за прожитковий мінімум для сім’ї.

Share Button

Уряд прийняв рішення щодо монетизації пільг на проїзд

14 березня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» із дорученням Міністерству соціальної політики про доопрацювання зазначеної постанови з урахуванням пропозицій.

Постанова підготовлена на виконання пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким визначено, що пільги з оплати проїзду, які передбачені законами України, можуть надаватися у готівковій формі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Зазначеною постановою затверджений Порядок, який визначає механізм надання у готівковій формі пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

Розмір щомісячної виплати готівкових коштів протягом двох місяців з дня набуття чинності постанови мають затвердити обласні та Київська міська державна адміністрація. Їх розмір визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок. Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%. Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи і дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.

Водночас, статтею 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» передбачено, що звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається. Поширивши дію Порядку надання у готівковій формі пільг з оплати проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту на осіб з інвалідністю Кабінет Міністрів України фактично звузив зміст та обсяг права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд, що за законом є не допустимим.

Share Button

Уряд удосконалив порядок фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю

14 березня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів».

Зазначену постанову розроблено у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на виконання бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю».

Постановою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема Українського товариства сліпих, яким удосконалюється механізм використання таких коштів.

Share Button

У Києві відбувся інформаційно-консультаційний семінар

6 березня 2018 року у клубі Київського учбово-виробничого підприємства №4 Українського товариства сліпих відбувся загальноміський інформаційно-консультаційний семінар для членів Київської міської організації Українського товариства сліпих. Широко обговорювались питання: монетизації пільг на проїзд громадським транспортом; забезпечення засобами реабілітації на місцевому рівні; надання житлових субсидій, обслуговування власного помешкання тощо. Також йшлося про навчання та працевлаштування великої групи осіб з інвалідністю технологіям з подальшим працевлаштуванням на базі компанії «Бізнес Арт».

На семінарі були присутні поважні гості – голова Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг Віктор Сурмак, головний інженер Головного управління житлово-експлуатаційного господарства м. Києва Марія Герасимова та провідний економіст Оксана Лященко; комерційний директор компанії «Бизнес Арт» Олексій Вебер.

Заступник голови Центрального правління УТОС, голова правління Київської міської організації УТОС Михайло Новосецький у вступному слові виокремив проблему монетизації пільг на проїзд міським транспортом, та зауважив, що Центральне правління декілька разів зверталось до Мінсоцполітики з тим, щобю для осіб з вадами зору залишили чинний порядок одержання таких пільг. У міністерстві тривають відповідні наради. Наразі позиція держчиновників практично незмінна – є бажання перевести монетизовану пільгу з обмеженою кількістю поїздок за рахунок місцевих бюджетів без виокремлення якоїсь категорії, яка б могла вибирати – або монетизовану пільгу одержувати. або таку пільгу. якою вона є нині. До-речі, як зауважив Михайло Миколайович, практика монетизації даної пільги вже застосована практично у свіх наших сусідів, і лише питання часу, коли її впровадять в Україні. А в якому вигляді – це залежить від нашої громадянської активності у захисті своїх прав, наших звернень до влади. Присутні на семінарі пропонували пікетувати уряд з метою збереження чинного порядку надання пільги. Голова міської профспілки В.Сурмак підтримав актив столичної організації УТОС та обіцяв сприяння профспілки в разяі проведення вмотивованих акцій протесту.

Також у рамках семінару за пропозиціями первинних організацій було відзначено грамотами та грошовими преміями активних жінок – членів УТОС з нагоди Міжнародного жіночого дня. Наприкінці заходу відбувся невеликий концерт художньої самодіяльності нашої організації.

Share Button

Лекція відомого ізраїльського нейробіолога Аміра Амеді «Чи можемо ми створити нові відчуття та відновити зір у незрячих?»

15 березня 2018 року о 12:00 в читальному залі Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського буде прочитана лекція відомим ізраїльським нейробіологом, професором кафедри медичної нейробіології Єврейського університету, професором Університету Сорбонни Аміром Амеді «Чи можемо ми створити нові відчуття та відновити зір у незрячих?».

Професор Амір Амеді

Share Button

ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ І 8 БЕРЕЗНЯ НАШИХ ЖІНОК

Колектив редакції УТОС «Заклик» від щирого серця вітає прекрасних жінок з чудовим весняним святом!
Бажаємо вам миру та затишку, здоров’я та достатку, любові та підтримки від оточуючих!

До вас посміхається ранок весняний,
Даруючи чистих небес голубінь.
Ви завжди прекрасні, кохані, жадані,
Серця зігріває ваш погляд ясний.
Нехай вам завжди посміхаєтся доля,
Хай шириться простір для сонячних мрій.
Хай низько вколняються квіти довкола,
Бо ви у цей день – королеви весни!

Share Button

СВЯТО ПРЕКРАСНИХ ДАМ ТА ЇХ ЗАХИСНИКІВ

Присутні були Як показує досвід Міжнародний жіночий день – це одне з найпопулярніших свят в Україні. Тож не дивно, що 6 березня у клубі Київського УВП №4, як то кажуть, не було де і ябуку впасти. Бо саме там відбувалися урочистості з нагоди цього свята. Але перш, ніж розпочався святковий концерт, у якому своє мистецтво дарували аматори усіх столичних клубів УТОС, пройшов загально міський інформаційний семінар, на якому заступник голови ЦП УТОС і голова КМО М. М. Новосецький розповів прсутнім про дуже тривожну ситуацію щодо захисту пільг для незрячих, зокрема, і пільг на безкоштовний проїзд. На жаль, попри відчайдушні зусилля керівництва Українського Товариства сліпих, влада досі не прислухалася до наших вимог і продовжує рух у напрямку скасування безкоштовного проїзду і заміну його грошовими виплатами, сума яких, безумовно, не зможе компенсувати незрячим, які живуть у містах, витрати на щоденнне пересування містом.

обурені такими діями чиновників. Вони бурхливо висловлювали підтримку керівництву КМО у його намаганнях захистити наші права. Із залу лунали вигуки: «Підемо під мерію! Під Кабмін! На мітінг!»…
Підтримку незрячим киянам обіцяв і В. М. Сурмак – голова Ради Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг, який також прибув на захід. Бойовий настрій киян надихав. Бо недарма ж сказано: «Борітеся! Поборите». Та коли і думати про захист власних прав, як не напередодні жіночого свята, коли кожний чоловік відчуває себе лицарем та захисником своєї коханої. Хоча, заради правди, слід додати, що жінки були налаштовані не менш,якщо не більш, рішуче, ніж чоловіки, а з жінкою, як відомо, краще не сперечатися.

А після бурхливих обговорень наболілих питань на всіх чекав святковий концерт, який подарував чимало приємних хвилин усім присутнім.

Євген Познанський, «Промінь».

Share Button

Кабінети інклюзивно-ресурсних центрів оснастять всім необхідним

З метою забезпечення закупівлі сучасних (міжнародного рівня) методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами та навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів використанню цих методик (обробці та інтерпретації результатів для надання висновків, аналізу результатів тестування) у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, здійснено перерозподіл деяких видатків. Відповідні зміни внесено до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88.

Частина субвенції в обсязі 100 000 тис. гривень розподілена між бюджетами обласних та Київської міської державних адміністрацій пропорційно кількості інклюзивно-ресурсних центрів, які створені та які планується створити у 2018 році.  Розподіл здійснено відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, та використовуючи дані Державної служби статистики України щодо кількості дітей.

Ці кошти субвенції будуть використані для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зокрема, придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у т. ч. довгострокового користування. Обсяг цих видатків субвенції віднесено до видатків розвитку.

trident-1919913_960_720
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2018 р. № 88
Київ

Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл деяких видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” на 100 000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 100 000 тис. гривень, у тому числі видатки споживання — 29 925 тис. гривень, видатки розвитку — 70 075 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” на 100 000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за такою програмою на 100 000 тис. гривень.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році згідно з додатком.

3. Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531, № 94, ст. 2852), зміни, що додаються.

4. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу деяких видатків та розподілу обсягу субвенції, передбачених пунктами 1 та 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

5. Міністерству освіти і науки у двотижневий строк розробити та затвердити вимоги, передбачені абзацом четвертим пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88, та довести їх до обласних, Київської міської державних адміністрацій.

     Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

Науково-методичний центр інклюзивної освіти

Share Button

Компанія Microsoft випустила додаток-навігатор для незрячих

Компанія Microsoft випустила мобільний iOS-додаток, який допомагає незрячим і слабозорим користувачам орієнтуватися в навколишньому просторі. Подробиці про програму Soundscape, створеної за участю громадських організацій для незрячих, були опубліковані у блозі Microsoft.

Поки що оцінити можливості програми, ранній прототип якої компанія Microsoft показала в кінці 2015 року, можуть користувачі з Великобританії. Як відзначають розробники, Soundscape являє собою не заміну тростини або собаки-поводиря, а додатковий інструмент, який полегшує завдання орієнтування в просторі.

Суть роботи програми полягає в тому, що вона може розповісти користувачеві про оточуючі об’єкти, нагадати назву вулиці, по якій він йде, підказати, де потрібно повернути під час руху по заданому маршруту і таке інше. При цьому штучний голос Soundscape буде звучати в навушниках з того боку, де розташований описуваний об’єкт, що дозволить людині подумки уявити його.

Share Button

В ДОБРУ ПУТЬ ЗА ПЕРЕМОГОЮ

У столиці 28 лютого у стінах «Стерео плаза» відбулась урочиста і водночас хвилююча церемонія. Гордість нашої держави – спортсмени національної паралімпійської збірної команди України вирушають на ХІІ зимові Паралімпійські ігри,які відбудуться 9-18 березня у корейському місті Пхенчхан.

До складу збірної входить 31 спортсмен. Паралімпійці візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та гірськолижного спорту (сноуборд).
З вітальним словом та побажаннями повернутися з перемогою до спортсменів-паралімпійців звернулись заступник голови Адміністрації Президента України Ростислав Павленко, дружина Президента Марина Порошенко,від імені Прем’єр-Міністра Володимира Гройсмана та усіх урядовців перед паралімпійцями виступив Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

На урочистому заході підтримати спортсменів зголосилось чимало сучасних виконавців української естради – гурт «The Hardkiss», «Без обмежень», «O.Torvald», Світлана Тарабарова, «Pianoбой» та багато інших громадських діячів, спонсорів та партнерів.
У Зимових Паралімпійських іграх 2018 візьмуть участь 670 атлетів з 48 держав, які змагатимуться у шести видах спорту – біатлоні, лижних гонках, керлінгу на візках, гірськолижному спорті, пара-сноуборді та следж-хокеї (санному хокеї).
Гортаючи сторінки історії паралімпійських ігор, які стартували для України в 1998 р. в Нагано, ми з гордістю можемо пишатися здобутками наших спортсменів, адже з того часу вони здобули 90 медалей, відстоюючи спортивну честь і гідність рідної батьківщини!

Колектив редакції періодичних видань УТОС «Заклик» приєднується до теплих слів і побажань, які лунали на адресу наших спортсменів-паралімпійців під час урочистої церемонії.Ми віримо у вашу перемогу, блискучі результати і в те, що підніматиметься український прапор та десятки разів на корейських просторах лунатиме гімн України.
Наснаги та блискучих перемог і в добру путь, дорогі наші спортсмени!!!

Леоніда Пономарьова, «Промінь»

Share Button