Законодавство

Міжнародне законодавство

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950

Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року

Декларація про права осіб з інвалідністю від 9 грудня 1975 року

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів вiд 03.12.1982

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів

Статут Європейського Союзу Сліпих

Національне законодавство

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Постанова Верховної Ради України 10 жовтня 2006 року №239-V «Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки»

Указ Президента України від 03.12.2019 №875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю»

Указ Президента України від 13.12.2016 №553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»

Указ Президента України від від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»

Указ Президента України від 19.05.2011 №588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 02.03.2009 №113/2009 «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року №1046-р «Про схвалення рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 року №893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року №757 «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2023 року №152 «Деякі питання забезпечення умов безбар’єрності, енергоефективності та вимог цивільного захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 року №120 «Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №10 «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року №706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1301
«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317 «Питання медико-соціальної експертизи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» (Постанова втратила чинність на підставі Постанови Постанови КМУ № 31 від 19.01.2022)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України №568-р від 2 квітня 2008 р. “Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1513-р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав»

Постанова Ради Міністрів СРСР від 14 вересня 1973 року № 674 «Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів за віком та інвалідів у народному господарстві і пов’язані з цим додаткові пільги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.07.2022 № 195 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.05.2022 року № 145 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору»

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 20 листопада 2020 року № 774/2691 «Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 року № 602 «Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції» (Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 134 від 17.03.2021)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2015 №352 «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.06.2014 № 347 «Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2014 № 14 «Про організацію у 2014 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 215 «Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270 «Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 №561 “Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.03.2007 №117 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія»

Share Button