Держава допоможе виплачувати зарплату найманим працівникам суб’єктів малого та середнього підприємництва під час карантину

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX передбачена підтримка роботодавців та працівників сфери малого та середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19.

Статтю 113 Кодексу законів України про працю було викладено у новій редакції і тепер період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, прирівнено до часу простою не з вини працівника, який оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Водночас, Закон України «Про зайнятість населення» було доповнено статтею 47-1, яка передбачає надання допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Допомога по частковому безробіттю надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Сума допомоги по частковому безробіттю надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі наявності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення діяльності.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець має право звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

1) заяву у довільній формі;

2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України;

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цією статтею;

4) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до цієї статті мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів України про працю, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Період виплати допомоги по частковому безробіттю у разі, якщо роботодавцем вживалися заходи щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, не враховується при розгляді звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин виробничого характеру.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на регіональному рівні протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів, передбачених цією статтею, до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Share Button

Уряд затвердив нові обмежувальні заходи у боротьбі з коронавірусом

Уряд постановою від 02 квітня 2020 року № 255 ухвалив нову редакцію постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Таким чином для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби з 6 квітня 2020 року в Україні запроваджуються більш жорсткі обмежувальні заходи.

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме заборона на:

 • перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;
 • переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
 • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;
 • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);
 • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
 • відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;
 • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо.

Також постановою закріплюються правила проведення самоізоляції та обсервації. Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється поліцейськими, військовослужбовцями, Національною гвардією, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я тощо.

 

Джерело: Урядовий портал

Share Button

Включення і рівність. Звіт за результатами Моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні

Національна Асамблея людей з інвалідністю України презентує звіт «Включення і рівність», який було підготовлено за результатами Моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні.

У 2019 році виповнилося 10 років ратифікації Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї, а у березні поточного року – 10 років, як КПОІ стала частиною українського законодавства (вступила в дію). Напевно, цього часу достатньо, щоб перейти від дискусій про те, як краще облаштувати життєдіяльність людей з інвалідністю, до – як створити умови для реалізації ними прав людини на рівні з іншими. Мало б стати вже вчорашнім «соціальний захист осіб з інвалідністю», поступившись місцем, наприклад, забезпеченню прав з наскрізним включенням питання інвалідності до різних сфер державної політики.

2020 – рік підведення підсумків в Україні щодо низки важливих стратегічних урядових документів, до пріоритетів яких й мало бути включене все вищеозначене. Це і «Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю, і Національна стратегія у сфері прав людини, і План заходів з виконання Заключних рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. Тому моніторинг включення стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до державної політики є актуальним та нагальним.

Завдяки підтримці Посольства Великої Британії в Україні, наданій на реалізацію проекту «Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) спільно з іншими всеукраїнськими та місцевими громадськими об’єднаннями провела моніторинг, результати якого пропонуються у цьому виданні.

Здійснюючи моніторингове дослідження, НАІУ ставила перед собою кілька завдань:

 • простежити включення стандартів Конвенції до довгострокових рішень державної політики та виконання цих рішень;
 • створити основу для альтернативного звіту до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю, під час однієї з наступних сесій якого розглядатиметься Державна доповідь України ІІ-ІІІ циклу;
 • виробити рекомендації до майбутнього політичного порядку денного України у сфері прав людини та імплементації Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Предметом моніторингу не були всі статті Конвенції. Аналізу був підданий прогрес у реалізації 16 статей міжнародного договору (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30), які структурно та тематично згруповано в дев’ять розділів. При визначенні дев’яти напрямів, бралось до уваги як невідкладність створення умов для забезпечення прав людей з інвалідністю – захист в надзвичайних ситуаціях, рівність перед законом та реалізація правоздатності, протидія неналежному поводженню, так і ступінь включення цих напрямів до стратегічних пріоритетів нашої держави – свобода вираження поглядів та політична участь, деінституціалізація, реабілітація, зайнятість. Моніторинг цих розділів дозволив частково отримати відповідь на питання досягнутого прогресу за іншими напрямами Конвенції – доступність, жінки та діти з інвалідністю.

Дослідження кожного з напрямів базувалось на індикаторах (5–10 запитань в кожному з розділів). Основою для розробки індикаторів стали стандарти Конвенції викладені в Загальних коментарях Комітету ООН з прав людей з інвалідністю, Загальні коментарі Комітетів, створених в межах інших міжнародних та регіональних договорів в сфері прав людини, Тематичні дослідження Управління Верховного комісара з прав людини ООН, Ради з прав людини, академічні розробки з оцінки та моніторингу Конвенції.

Моніторинг базувався на кількох традиційних методах:

 • аналіз права – підлягали дослідженню як національне законодавство і підзаконні акти, так і місцеві програми;
 • аналіз адміністративних даних – відкриті джерела та відповіді органів влади на запити про доступ до публічної інформації дозволили отримати статистичну інформацію та інші дані щодо виконання довгострокових рішень національного рівня та місцевих програм;
 • опитування посадовців органів влади місцевого рівня та органів місцевого самоврядування дозволило простежити ступінь розуміння ними стандартів Конвенції та шляхів забезпечення прав людей з інвалідністю;
 • опитування людей з інвалідністю з фізичними, сенсорними порушеннями та родин дітей та повнолітніх осіб з ментальними порушеннями дозволили охарактеризувати практичний вимір реалізації людиною з інвалідністю прав людини.

Моніторинг проводився як на національному, так і регіональному та місцевому рівнях. До моніторингу було включено вісім областей України, що визначались як за географічним, так і регіональним, економічним та соціально-демографічним принципами. Здійснювався моніторинг в Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях.

ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» висловлює щиру подяку організаціям та приватним особам, які брали участь у проведені моніторингового дослідження та підготовці даного звіту:

 • ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» (Вінницька обл.);
 • Донецька обласна організація Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України»;
 • Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідністю «Жінка. Молодь. Сім’я.»;
 • ГО «Івано-Франківська обласна громадська організація сімей людей з інвалідністю «СЛІД»;
 • ГО «Луганська обласна молодіжна громадська організація «АМІ-СХІД»;
 • ГО «Полтавське міське громадське об’єднання осіб з інвалідністю «Віра»;
 • ГО «Черкаське обласне громадське об’єднання «Життя без бар’єрів»;
 • ГО «Чернівецька обласна організація людей з інвалідністю «Лідер».

Завантажити звіт за посиланням.

=====================================================

Підготовка та видання цього Звіту стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту «Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», який реалізовано ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.

Share Button

Випуск газети «Промінь» затримується

В зв’язку з оголошенням карантину на території України та запровадженням обмежувальних заходів у Києві, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Об’єднана редакція періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» та Республіканський будинок звукозапису і друку Українського товариства сліпих інформують про неможливість своєчасного друку та направлення до читачів газети «Промінь», яка мала вийти у понеділок 30 березня 2020 року, але електронна версія цього випуску доступна за цим посиланням.

Водночас, інформуємо, що газета «Промінь» за 30 березня 2020 року буде віддрукована та направлена читачам у плоскодрукованому варіанті та шрифтом Брайля одразу після скасування карантину.

Share Button

Коронавірус. Уся корисна інформація — контакти, поради, джерела

Україна, як і багато інших країн світу, переходить в режим карантину. Як відомо, самоізоляція – найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. А ще помічною є перевірена інформація, знання простих речей, які рятують.

Громадський Простір постійно оновлює корисну довідку про джерела, де можна перевіряти інформацію про зареєстровані випадки захворювання, шукати інформацію для тих, хто перебуває закордоном, як кожен може включитися в кампанію протидії  поширенню захворювання. А також ми збираємо списки з пізнавальними ресурсами, які допоможуть  знати більше і проводити час дома із користю. А ще багато актуального у нашому Twitter


ПРО COVID-19

Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання різного ступеню тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Захворювання, яке викликав новий коронавірус, називається COVID-19.

Наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами.

Онлайн-карта — оперативний моніторинг ситуації — кількість хворих в кожній області

Статистика спалахів захворювання у світі – COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK

ПРОСТІ РЕЧІ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ

1. Регулярно та ретельно мити руки з милом – упродовж 20-40 секунд або обробляти дезінфікуючими для рук спиртовмісними (від 60%) засобами
2. Не торкатися брудними руками своїх очей, носа та рота
3. Уникати місць скупчення людей
4. Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму
5. Термічно обробляти продукти
6. Не їсти сире м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця
7. Уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання. Мінімальна дистанція — 1,5 метра
8. Намагатись уникати контактів з тваринами, після контакту обов’язково потрібно мити руки


Кабінетом Міністрів України вирішено ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Діє карантин в навчальних закладах від 12 березня до 3 квітня.

З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життєдіяльності міста. – Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках. Співробітники стратегічних підприємств.

ОФІЦІЙНІ І ПЕРЕВІРЕНІ ДЖЕРЕЛА


Телеграм канали, де оновлюється інформація про коронавірус  в Україні

Це єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований Міністерством охорони здоров’я України.

Це єдиний офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України, в якому оперативно повідомляється про зміни та досягнення в медичній системі України, новини Міністерства охорони здоров’я України, профілактику захворювань та вірусів

 • Бот Міністерства охорони здоров’я України — COVID19_Ukraine

МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні. У стрічці новин автоматично буде з’являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.

Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю.

Світлина від Міністерство охорони здоров'я України.

Сайти і сторінки в мережах

Новини МОЗ про COVID-19

Центр громадського здоров’я України

Відповіді на основні запитання про COVID-19 

Інформація ВОЗ  – Питання і відповіді про коронавірусну інфекцію COVID-19

 Сайт МЗС – поради подорожуючим

 Коронавірус у світі – оперативно від МЗС у Twitter

Сторінка Міністерства охорони здоров`я у Facebook

Гаряча лінія тимчасово працює в тестовому режимі 0 800 505 201

КОРДОН, РУХ


З 16 березня в’їхати на територію України не зможуть іноземці та особи без громадянства.

Український кордон залишається відкритий для громадян України та іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні https://bit.ly/3cTMSY1

Гаряча лінія МЗС: +380442381657. Тепер дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній держустанов України БЕЗКОШТОВНІ.

Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину

 З 15 до 20 березня закордонні дипломатичні установи працюватимуть дистанційно зі зверненнями громадян та посилено опрацьовуватимуть запити громадян. Вийняток – форс-мажорні випадки, де потрібні негайні консульські дії та функції. https://bit.ly/3cTMSY1

 Роз’яснення від МЗС України: що треба знати про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID-19

Аналітичний центр “Європа без бар’єрів” збирає та оновлює інформацію щодо обмежень свободи руху в Україні та за її межами. Стежте за оновленнями на сайті організації або в онлайн-збірці на Wakelet

ВІДЕО 


 

ЩО МОЖУ РОБИТИ Я? 

 


Окрім того, щоб дотримуватись особисто порад для уникнення зараження, ти можеш долучитись до кампаній на убезпечення від поширення вірусу

Наприклад:

1. Друкуємо і поширюємо корисні постери від ЮНІСЕФ та МОЗ — http://bit.ly/UNICEFcovid19

Світлина від Громадський Простір.

Зокрема, у ваших під`їздах, ліфтах, зупинках транспорту та в інших просторах життя.

2. Долучаємось до флешмобу  #ЗалишаюсяВдома

covid19

МОЗ закликає піклуватися про власне здоров’я та стати прикладом для інших. У Facebook з’явилась можливість додати до фото профілю рамку #ЗалишаюсяВдома.

Аби завантажити рамку, натисніть на фото профілю → додати рамку→ пишіть у пошуку “залишаюся вдома”→ встановити рамку.

3. Реєструємось на безкоштовний онлайн-курс, який розвінчує поширені міфи та надає достовірну інформацію щодо COVID-19  – Коронавірусна інфекція: факти проти паніки  (Prometheus та медична платформа INgenius)

4.  Зберігаємо спокій, підтримуємо рідних

ПОРАДИ


Як зручно, а головне — ефективно, працювати вдома

Як піклуватися про своє психічне здоров’я і людей навколо. Рекомендації Уляни Супрун

ЮНІСЕФ. Як говорити зі своїми дітьми про коронавірусне захворювання 2019 року (COVID-19)

Як протидіяти коронавірусу вдома. Рекомендації Уляни Супрун 

Поради від Уляни Супрун про те, як убезпечитись у транспорті та на роботі  

Про Коронавірус. Боятись чи не боятись – вебінар від Марусіч Оксани, лікарки-інфекціоністки приймального відділення Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Помічний  Демон Кирило – Телеграм бот, який допоможе вам ефективніше працювати віддалено.

89769121_1785855144872539_7136542488239538176_o

КАРАНТИН З КОРИСТЮ


 

Діджитал — нині супер не лише для комунікацій, навчання, практикування крутих інструментів, але вкрай помічний й для збереження нашого спокою, здоров’я і здорового глузду.

Ура, навчання!


 Мислити критично. Підбірка корисних онлайн курсів

Безпека в Інтернеті. Знання, що убезпечують

Онлайн курси на Європейському Просторі

 У поміч соціальним підприємцям! Підбірка корисних онлайн курсів

Час зазнайомитись з онлайн курсами у сфері культури

Онлайн курси у сфері захисту довкілля та сталого розвитку

Права людини. Онлайн курси

 Урбаністика, розвиток громад та територій. Підбірка корисних онлайн курсів

 14 безкоштовних корисних онлайн курсів для розвитку громад

Ще ресурси

ЦІКАВІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ І ДОЗВІЛЛЯ


З 23 по 27 березня на каналі UA: Культура на глядачів чекатимуть – інтерв’ю з правозахисниками та режисерами цьогорічних прем’єр Docudays UA. Повний розклад bit.ly/docu-dni

Найбільший фестиваль документального кіно в Європі IDFA відкрив доступ до своїх 200 документальних фільмів та нових медіа-проектів.

Віденська опера починає безплатно демонструвати свої вистави в режимі онлайн.

Мобільний додаток Google Arts & Culture пропонує віртуальні тури більше 500 музеями і галереями світу.

Маркетолог та засновник креативного агентства Fedoriv Agency — Андрій Федорів вирішив викласти у відкритий доступ матеріали свого онлайн-курсу “Папа бренда” (раніше вартість 200$). Щодня протягом двох тижнів на YouTube-каналі зявлятимуться епізоди з лекціями курсу.

Безкоштовний доступ до онлайн-лекцій Beehiveor до 16 квітня. За життєствердним промокодом StayHome

Coursera через коронавірус відкрила безкоштовний доступ  для студентів

Безкоштовний сайт з класичною музикою — UA: КЛАСИЧНА МУЗИКА

Архів вистав Львівського Театру імені Леся Курбаса

450 курсів Ліги плюща, які можна безкоштовно пройти в Інтернеті

Оновлюється..

Бережіть себе — і простір довкола!

Share Button

Відбулось засідання робочої групи з розподілу бюджетних коштів на 2020 рік між УТОС і УТОГ

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю передбачено 89 362 400 гривень, у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу осіб з інвалідністю України у розмірі 76 025 900 гривень.

19 березня 2020 року у приміщенні Фонду соціального захисту інвалідів за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, під головуванням директора Фонду соціального захисту інвалідів Сіроштан Антоніни Григорівни відбулося засідання робочої групи з формування пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів між Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, Союзом осіб з інвалідністю України, Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих.

Відбулось засідання робочої групи з розподілу бюджетних коштів на 2020 рік між УТОС і УТОГ

Участь у засіданні робочої групи взяли:

Голова Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Назаренко Василь Васильович;

Голова Центрального правління Українського товариства глухих Чепчина Ірина Іванівна;

Голова Центрального правління Українського товариства сліпих Більчич Владислав Миколайович;

Бухгалтер Центрального правління Українського товариства сліпих Рожок Ірина Сергіївна;

представники Національної Асамблеї людей з інвалідністю України» Назаренко Вікторія Миколаївна та Скрипка Наталія Сергіївна (по скайп зв’язку).

спецкоресподнет газети «Урядовий кур’єр» Щербань Наталія Анатоліївна.

За результатами засідання, робочою групою сформовано пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів на 2020 рік в межах бюджетної програми 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» між Українським товариством сліпих та Українським товариством глухих, якім буде надана фінансова підтримка на рівні минулого року у такому розмірі:

Українському товариству сліпих 42 876 100 гривень;
Українському товариству глухих 23 549 900 гривень.

Варто зазначити, що сума фінансової підтримки, яку отримають у цьому році Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих є значно меншою, ніж їхня заявлена фактична потреба у цих коштах, але зазначені товариства вдячні державі за те, що фінансову підтримку вдалось зберегти хоча б на рівні минулого року.

Нагадаємо, що Українське товариство сліпих заявляло фактичну потребу у фінансовій підтримці на 2020 рік у розмірі 204 мільйона гривень, а Українське товариство глухих заявляло фактичну потребу у розмірі 100 мільйонів гривень.

У кінці засідання робочої групи Голова Центрального правління Українського товариства сліпих Більчич Владислав Миколайович подякував Голові Центрального правління Українського товариства глухих Чепчиній Ірині Іванівні, Голові Союзу осіб з інвалідністю України Назаренку Василю Васильовичу та Генеральному секретарю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Назаренко Вікторії Миколаївні за погодження розподілу, а також членам робочої групи за оперативне проведення засідання.

Share Button

Заходи щодо запобігання поширенню серед членів УТОС коронавірусу COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 16 березня 2020 року Голова Центрального правління Українського товариства сліпих видав розпорядження «Про прийняття заходів про запобігання поширення серед членів Українського товариства сліпих коронавірусу COVID-19».

Цим розпорядженням передбачено:

припинення терміном з 16 березня по 03 квітня 2020 року включно проведення культурно-масових, організаційно-масових та освітніх заходів;

призупинення проведення звітних конференцій в первинних організаціях та їх поновлення роботи по проведенню конференцій після прийняття постанови президії;

застосування можливості роботи керівників, працівників обласних організацій та їх осередків, керівників організацій та їх працівників, керівників, працівників окремих підрозділів підприємств на умовах дистанційного виконання роботи;

встановлення обмеження щодо відвідування сторонніми особами виробничих приміщень підприємств, гуртожитків;

обмеження поїздок у відрядження по території України керівників обласних організацій, працівників їх структурних підрозділів, службовців підприємств, працівників організацій системи;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з членами трудових колективів та серед членів УТОС про впровадження заходів з запобігання захворювання на коронавірус, про симптоми хвороби та порядок дій у випадку виявлення ознак хвороби, виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо заходів особистої гігієни.

Розпорядження Голови ЦП УТОС від 16 березня 2020 року №16 «Про прийняття заходів про запобігання поширення серед членів Українського товариства сліпих коронавірусу COVID-19»

Share Button

НАША БЕЗПЕКА У НАШИХ РУКАХ!

Десятого березня у приміщенні редакції періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик» відбувся тренінг з питань попередження і протидії торгівлі людьми.

Колективна фотонрафія учасників тренінгу

Захід відбувся у рамках проєкту «Підвищення обізнаності людей з порушеннями зору та слуху щодо проблеми торгівлі людьми», який реалізовується Громадським Об’єднанням «Волинські перспективи» за фінансової підтримки Фонду Сприяння Демократії Посольства США.

Аналогічні тренінги вже пройшли в Рівному, Полтаві, Дніпрі, Харкові і Маріуполі. В Києві  також тренінг пройшов для учасників з порушеннями  зору та слуху, серед яких були, переважно, юристи і психологи. Треба зазначити, що тренінги проводяться для людей саме з такими формами інвалідності тому, що вони потребують специфічного підходу  викладення інформації.

Юрисконсульт організації Віктор Вальчук ознайомив учасників та учасниць тренінгу з актуальністю проблеми торгівлі людьми в Україні та світі, зокрема, з такими поняттями, як: трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, вербування, основними правилами безпечної міграції, основами проведення інформаційних заходів.

     Розвінчуємо міфи!

     Торгівля людьми – це проституція.

Це лише один з видів та способів експлуатації людей. Сучасне рабство може використовувати людину для роботи на будівництві, на шкідливому виробництві, навіть, як донорів органів.

     Торгують лише молодими жінками.

Проблема торгівлі людьми стосується не лише молодих жінок. Дорослих чоловіків і хлопчиків-підлітків використовують на примусових роботах, а літніх та молодих жінок примушують виконувати господарську роботу.

Поїздка за кордон цілком безпечна.

Виїжджаючи за кордон для роботи, навчання або як турист, ви наражаєте себе на небезпеку, якщо не володієте повною і точною інформацією. Перед від’їздом дізнайтеся більше про правила та закони країни призначення, де та як  можна отримати інформацію і допомогу, з ким у місці вашого перебування можна зв’язатися в разі необхідності. Зробіть копії своїх документів.

Перед від’їздом домовтесь з близькою для вас людиною про кодове слово, почувши яке, людина зрозуміє, що треба бити на сполох!

В Україні надається державна підтримка особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема соціальна, медична, правова, освітня та матеріальна. Із заявою про необхідність такої допомоги слід звертатись до найближчої місцевої державної адміністрації за місцем проживання. Контакти в регіонах України можна знайти на веб-сторінці Міністерства соціальної політики України.

Крім того, особи, постраждалі від торгівлі людьми, можуть отримати допомогу через мережу громадських організацій, які працюють по всій Україні. Зателефонувавши на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, можна отримати контактну інформацію обласних громадських організацій.

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів:

0-800-505-501

безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

527

безкоштовно з номерів Київстар, Vodafone (MTC) та lifecell

понеділок-п’ятниця з 10:00 до 21:00, субота з 10:00 до 18:00.

В кінці тренінгу учасники отримали сертифікат та USB-накопичувачі з візуальною та аудіопродукцією, презентацією та роздатковими матеріалами, зокрема, пам’ятки шрифтом Брайля, що були надруковані у Республіканському будинку звукозапису і друку УТОС.

Про громадську організацію «Волинські перспективи»

ГО «Волинські перспективи» існує з 2001 року. На початку діяльності основним напрямком роботи організації був напрям протидії домашньому насильству в сім’ї. Пізніше почали займатись напрямком протидії торгівлі людьми, розвитком сільського туризму, гендерної нерівності, ліквідації всіх форм дискримінації. Тобто, вся діяльність спрямована на захист прав людини, але в першу чергу жінок та дівчат.

Тренер Віктор Вальчук наголошує, що основна мета тренінгів, які він проводить, це просвітницько-інформаційна складова, аби вберегти людей від пасток, які розставляють злочинці, маскуючи свої наміри та вчинки під дружньою допомогою та благородними вчинками.

Організація «Волинські перспективи» широко відома суспільству, адже її керівників запрошують на телебачення, до різних структурних підрозділів та регіональних центрів для проведення лекцій та тренінгів інформаційного характеру різного формату.

За допомогою до організації звертаються люди з різними формами інвалідності та люди без інвалідності.

На сьогодні в Україні не зафіксовано випадку людини з порушенням зору, постраждалої від торгівлі.

     Важливі дати:

     30 липня – Всесвітній день боротьби проти торгівлі людьми.

     18 жовтня – європейський день боротьби проти торгівлі людьми.

     2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством.

      В ці дні відбуваються різноманітні акції –  людям на вулицях роздають інформаційні матеріали, привертаючи увагу до існуючої проблеми та через інформаційні буклети людям вкотре нагадують про їхні права та у який спосіб їх треба відстоювати та захищати.

     Поради фахівця:

 • Якщо ви стали свідком випадку, в якому є потерпілий або потерпіла від ознак торгівлі людьми, повідомте про цей злочин правоохоронним органам або громадським організаціям, які займаються захистом прав людини.
 • Не бійтеся відстоювати свої права, шукайте однодумців, об’єднуйтесь, але йдіть до кінця і карайте злочинців, аби запобігти аналогічних кримінальних випадків у майбутньому.

Посилання на Facebook:

https://www.facebook.com/?ref=logo

 

Леоніда Пономарьова, «Промінь»

Share Button

Умови надання фінансової підтримки для УТОС поки що залишаються без змін

На початку березня уряд визначився з новим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердивши його постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю». Цією ж постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, Союзу осіб з інвалідністю України.

Ці зміни, зокрема, передбачають, що під час реалізації Порядку щодо надання фінансової підтримки  Українському товариству сліпих та Українському товариству глухих, їх місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), Національній Асамблеї людей з інвалідністю України, Союзу осіб з інвалідністю України, їх місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам) у 2020-2021 роках не застосовується Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049.

Таким чином, для Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих уряд, щонайменше на два роки, залишив порядок надання фінансової підтримки без змін, тобто, без конкурсу, але це той час, який необхідно використати максимально ефективно, щоб довести  уряду, що здійснення повноцінної статутної діяльності Українського товариства сліпих не можливе за умови конкурсного підходу, який передбачає надання підтримки на проведення окремих заходів, але при цьому зовсім не передбачає надання підтримки на інституційний розвиток та підвищення організаційної спроможності (утримання обласних та первинних організацій, бібліотек, клубів, гуртожитків та інших організацій непромислової сфери).

Діяльність Українського товариства сліпих спрямована на щоденну конкретну практичну допомогу людям з інвалідністю по зору і здійснюється на постійній основі та носить системний характер, що потребує постійного стабільного фінансування, яке Українське товариство сліпих самостійно забезпечити не може.

Центральне правління Українського товариства сліпих наполегливо продовжує працювати над залишенням без змін умов надання фінансової підтримки для належного функціонування непромислової сфери Товариства та сподівається на розуміння і підтримку з боку уряду у цьому питанні.

Share Button

Діти з аутизмом та порушенням зору: як в Запоріжжі створили особливий музичний гурт

В Запоріжжі у 2019 році з’явився гурт для особливих дітей під назвою Rain People. В ньому грають на музичних інструментах діти з аутизмом та незрячий хлопчик, а гурт вже давав концерти навіть на міських заходах.

У кожного учасника є своя особлива історія і великі плани на майбутнє. Всі вони — світлі, позитивні, та рішуче налаштовані змінити світ на краще. Музична група дає можливість дітям показати оточуючим, на що вони спроможні. Це яскравий приклад адаптації людей з аутизмом у суспільстві.

 <strong>Ігор Сава</strong>

Ігор Сава

Священник та психоаналітик. Самостійно пише аранжування до пісень. Організував групу. Має двох дітей, які входять до складу Rain People: донька Маша з діагнозом аутизм та син Антон.

Дочка з аутизмом спочатку заспівала, і тільки потім заговорила

Наша дочка Маша — людина з аутизмом. Це почало проявлятися, коли їй було 2 роки. Ми до чотирьох років шукали людей, які з цим могли попрацювати. Тоді мало хто знав про аутизм, офіційно такого діагнозу не ставили.

В Запоріжжі знайшли Дитячий психоневрологічний центр, де нам змогли допомогти. На той момент Маша ще не розмовляла, тож контакту з нею не було і це досить складно.

У центрі з нею почали займатися музикою. Вдома ми стали поглиблювати ці навички і записали альбом. У шість років Маша вже підспівувала пісеньки, а потім тільки почала розмовляти.

Ми подумали, що музика — це дуже потужний засіб соціалізації.

Всю групу збирали поступово

Приблизно півтора року тому ми дізналися про Вову, хлопчика з аутизмом, який грає на піаніно і хоче десь виступити. Мені в голову прийшла ідея зробити концерт для людей з інвалідністю. І ми провели його в церкві, де зібрали всіх дітей: Машу, Вову і інших дітей з аутизмом.

Пізніше Маша познайомилася з Сашею Богдановою, це теж дівчина з аутизмом, яка грає на віолончелі. Саша виступала на одному з національних талант-шоу і дійшла до фіналу. Дівчата спілкувалися в соціальних мережах і подружилися.

Тоді я подумав: що, якщо зібрати групу?

Rain People з’явилася в січні 2019 року. Спочатку в ній було троє дітей, потім приєдналися ще двоє. Нещодавно відсвяткували рік невеличким концертом вже вп’ятьох.

Перший кліп

Для першої пісні я написав просте аранжування для трьох інструментів. Мій друг режисер, який знімає документальні фільми, погодився нам зробити кліп.

Поїхали знімати на Хортицю, на Запорізьку Січ. Записали відео, діти надихнулися і ми почали думати про репертуар. Поки що ми кавер-група, пишемо тільки аранжування, але плануємо розвиватися і писати свої тексти.

Хто грає в групі

Ми шукали вокаліста і барабанщика в наш гурт. Мій син виявив бажання співати, а потім ми випадково дізналися про талановитого хлопця з порушенням зору, який грає на барабанах. Він погодився з нами грати і тепер в групі п’ять осіб: троє людей з аутизмом, незрячий хлопець і мій син. Ми проводимо репетиції раз в тиждень, щонеділі.

Маша дуже активна, грає в групі на бандурі, іноді на вістлі, і співає. Вова грає на піаніно, любить шахи і різні ігри, дуже спокійний. Саша Богданова грає на віолончелі, вона дуже творча і у неї багато своїх планів. Саша Слєпцов — наш барабанщик, він грає на слух. Якщо я хочу йому щось показати, то озвучую ритм. Мій син Антон в групі співає.

Складнощі у роботі з дітьми з аутизмом

Існують складнощі внутрішнього характеру, але їх важко описати для людей, які не знають, що таке аутизм і як цим людям живеться. Це складнощі сприйняття. Звичайна людина може їх не зрозуміти, коли стикається з якимись “дивацтвами”. Коли “діти дощу” захоплюються чимось – говорять про щось своє, абстрактне.

Між собою діти з аутизмом досягають спільної мови, розуміють один одного, підтримують. А от із зовнішнім світом їм легше спілкуватися через музику: вона для них як засіб знайти дорогу до суспільства, тому що кожен з них зіткнувся з труднощами. Для них музика — це засіб комунікації.

Учасники групи у нас дуже своєрідні, їх треба підготувати до такого роду заходів як концерти, фестивалі. У них змінюється настрій, вони хвилюються, переживають. Але виступають завжди дуже добре.

Спонсори та плани

Фінансування в нас ніякого немає, все робимо самі. У майбутньому хочемо залучити спонсора, але це справа така цікава, що й не опишеш одразу, що і для чого ми робимо. Поки все «на колінці». Вові батьки купили піаніно, наприклад. А взагалі всім потрібні хороші інструменти, апаратура для виїзних виступів. Добре було б це підтримати, але поки ми спеціально не шукали спонсора.

У 2019 ми виступали на великій сцені в Запоріжжі. А загалом концерти проводимо в церкві, Дитячому психоневрологічному санаторії і виступаємо всюди по місту, де запросять. На великих сценах, в театрах, на фестивалях.

Головний план на майбутнє — це розвиток. Будемо шукати свій репертуар і писати свої пісні.

 <strong>Олександра</strong>

Олександра

19 років, грає в групі на віолончелі. Навчається в Мелітопольському училищі культури. Має діагноз аутизм.

Лікарі радили мамі віддати мене в інтернат

Я в дитинстві грала не ляльками, а мотузками. Лікарі помітили це і сказали мамі, що зі мною щось не так і я повинна навчатися в інтернаті.

Мені поставили діагноз аутизм в 4 роки. Потім я потрапила до дитячого садочку, в групу дітей із затримкою психічного розвитку. Там мене підготували до школи і я пішла в звичайну, в 7 років. Вивчилася, здала ЗНО.

Я хотіла вступати в музичне училище після 9-го класу. Але мені сказали, що я там не зможу вчитися. Після 11-го класу складала вступні іспити в училище Майбороди, але мене не пропустили, поставили низький бал. Вони не знають як знайти підхід до людей з аутизмом.

Зараз я вчуся на третьому курсі за спеціальністю хорове диригування. І граю в Дитячому міському симфонічному оркестрі Sympho Kids — це моя мрія. Також займаюся на віолончелі самостійно, освоюю бас-гітару, фортепіано і співаю.

Показати всім, як виглядає світ людей з аутизмом

Завдяки групі ми стали більш товариськими. Її і створили з метою спілкуватися і дружити, показувати приклад для всіх діток з аутизмом. А також наша мета — показати всім як бачать світ люди з аутизмом.

Так, ми не такі, як усі, але ми прагнемо до суспільства і хочемо, щоб нас розуміли. Ми виступаємо на конференціях перед студентами та батьками. Я особисто зустрічаюся з батьками дітей з аутизмом і відповідаю на всі питання про діагноз.

Боротьба за права людей з аутизмом

Я бачу, як дітям з аутизмом важко, як непросто їх батькам буває. Я б хотіла допомагати. Зробити так, аби у нас, в Україні створювалося більше можливостей і центрів реабілітації для таких діток. І я виступаю за те, щоб в Україні були інклюзивні заняття з такими дітьми в ВНЗ, щоб вони могли влаштовуватися на роботу і жити як всі люди. Я намагаюся зараз це донести до суспільства і заявити на всю Україну. Показати всім, як виглядає світ людей з аутизмом

Я б дуже хотіла окрім музики займатися з дітками з аутизмом, адже моє першочергове завдання полягає в тому, щоб розбити в пух і прах всі фантазії про те, що аутизм — це вирок. Це неправда, потрібно з оптимізмом дивитися в майбутнє, старанно працювати над собою і долати перешкоди.

 <strong>Марія</strong>

Марія

Дочка Ігоря Сави. 21 рік, вчиться в музичному училищі в Дніпрі. В групі грає на бандурі. Має діагноз аутизм.

Бандура — то генетичний код українців

Ще в 90-х вийшов фільм «Людина дощу» і за цим фільмом вже називають людей з аутизмом. Тому вирішили так і групу назвати — Rain People.

Я граю там на бандурі, мандоліні та іноді на ірландському вістлі, але бандура — це мій улюблений інструмент. В неї найніжніший звук, але і в бойових піснях вона показує характер. Цей інструмент — генетичний код українців.

Ми з групою ходимо в боулінг, грати в теніс, їздили на море всі разом, ходимо на дні народження один до одного. Іноді ми хвилюємося перед виступом, але підтримуємо один одного, відволікаємося на розмови на інші теми, жартуємо. І виступ проходить добре.

Два роки в училищі ніхто не знав про діагноз

Я навчаюся в музичному училищі в Дніпрі. Вступити туди мені ніхто не заважав, ми навіть не говорили нікому про мій діагноз. Десь два роки ніхто нічого не знав.

Коли я розказала, то всі спокійно відреагували, цікавились, що це таке. Був момент, коли хтось почав жартувати про аутизм, я сказала: «агов, тут взагалі-то аутист сидить!».

На першому курсі якийсь хлопчик діставав мене, казав щось образливе і я бурхливо реагувала. Але викладачка вчинила дуже мудро: поставила нас разом у гурт, ми багато репетирували і зараз навіть дружимо. Взагалі у мене є зараз подружки і мене нормально сприймають.

Зараз у мене є вже свій учень. Йому 14 років і він також хлопець з аутизмом.

У майбутньому хочу вступили до консерваторії в Дніпрі, здобути вищу музичну освіту. Після цього гастролювати і викладати.

 <strong>Олександр</strong>

Олександр

13 років, в групі грає на барабанах. Хлопець незрячий і грає лише на слух.

Починав грати на скляних баночках

Я почав цікавитися музикою з п’яти-шести років. Папа тоді грав на гітарі, а я знаходив всякі банки і олівцями по них стукав. Це все було за покликом серця.

Потім тато мені купив маленький барабан. Далі почали знаходити всякі барабанчики, тарілки, і зробили маленьку установку. Збирали самі зі всяких залишків від різних барабанів.

Вчився грати з приватними вчителями, до школи не ходив. Але наразі ніде не вчуся. Планую повернутися до цього пізніше. Приємно грати на барабанах, особливо якщо вони хороші, професійні.

Я люблю джаз, блюз, рок. Улюблені групи — це з 80-х Led Zeppelin, Scorpions, вони добре грають. Я б теж хотів колись виступати в таких гуртах.

 <strong>Володимир</strong>

Володимир

18 років, в групі грає на піаніно. Займається музикою з чотирьох років та мріє про незвичайну спеціальність. Має діагноз аутизм.

Піаніно, гітара та перший сольний виступ

Я майже все життя граю на піаніно, і тільки останні декілька місяців на гітарі. У музичній школі я не вчився, грати вчив приватний викладач. Я з нею займаюся з 4-х років — і до сих пір.

Перший свій концерт я дав 26 лютого 2013 року. Грав в Дитячому психоневрологічному центрі в Запоріжжі, давав концерт один. Взагалі багато було виступів. Концерти дуже подобаються, мене не лякає велика кількість людей в залі. Я вже звик до цього.

Люблю грати класичні мелодії, але вони і найскладніші. Улюблені — Бах, Бетховен. Але свою музику я поки не пишу, немає у мене для цього натхнення.

Неординарний вибір професії

Я раніше хотів бути кухарем, готувати. Але тепер от передумав — планую бути взуттьовиком. Хочу робити свою взуття і запустити власне виробництво.

Я ще не пробував шити, але буду вчитися в училищі на цій спеціальності. Тож професійно пов’язувати життя з музикою я не планую. Граю для себе.

 <strong>Антон</strong>

Антон

Син Ігоря Сави. В групі співає. Навчається в Дніпровському національному університеті на політолога.

Захищати дискримінованих людей

Я цікавлюсь ідеєю дискримінованих людей, не тільки з аутизмом. Планую в політиці відстоювати саме інтереси людей, щодо яких в нашому суспільстві здійснюється дискримінація. Щодо людей з інвалідністю, жінок, нацменшин і інших груп.

Треба суспільству пояснювати, що люди з аутизмом — це такі ж люди, як і ми, який сенс їх не любити і здійснювати тиск. Проблема в нераціональних відчуттях, в людях грають якісь стародавні інстинкти. Вони бачать людей не таких, як вони, і в них спрацьовує рефлекс відчуження, якоїсь ворожнечі щодо цієї людини. І мені здається, треба з цим боротися і пояснювати, що ми цивілізовані люди і ми маємо ставитися до всіх так, як хочемо, аби до нас ставилися. Хочу створювати фонди допомоги людям з інвалідністю і іншим дискримінованим групам, суспільні рухи.

Але для початку я б намагався дізнатися, чому люди дискримінують тих, хто відрізняється. І таким чином переконати їх. Тому що зазвичай люди на автоматі себе так поводять і не розуміють причин. А якщо змусити їх задуматися, то будуть зміни в суспільстві. І я буду з цим боротися.

#ШОТАМ

Share Button
Тема: Scaffold від Danny Cooper.

 

zaklyk.org.ua