До Порядку використання бюджетних коштів у 2021 році внесено зміни

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 449 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183.

Цими змінами уряд обмежив коло одержувачів бюджетних коштів, якими тепер не можуть бути підприємство/організація невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, яке/яка користується пільгами з оподаткування згідно з пунктом 142.1 статті 142, пунктом 197.6 статті 197 та абзацом першим пункту 8 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України. Тобто ті підприємства, які мають дозвіл на право користування пільгою по сплаті податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, тепер не зможуть бути одержувачами бюджетних коштів.

Варто зазначити, що якщо раніше розподіл бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГ та УТОС затверджувався самими товариствами за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів, то тепер розподіл бюджетних коштів буде затверджуватись Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду соціального захисту інвалідів.

Посилиться й контроль за використанням бюджетних коштів. Громадські об’єднання подаватимуть щомісяця до 5 числа Фонду соціального захисту інвалідів інформацію про результативні показники виконання бюджетної програми, надання послуг особам з інвалідністю по зору та слуху за кожним об’єктом невиробничої сфери окремо та стосовно громадського об’єднання в цілому, обсяг використаних бюджетних коштів та оприлюднюватимуть цю інформацію на своїх офіційних веб-сайтах.

Фонд соціального захисту інвалідів проводитиме щокварталу моніторинг надання послуг особам з інвалідністю по зору та слуху шляхом:

відвідування представниками Фонду та його територіальних відділень одержувачів бюджетних коштів і надавачів послуг особам з інвалідністю по зору та слуху;

проведення аналізу інформації, наданої громадськими об’єднаннями, та обсягу використаних бюджетних коштів, інформаційних матеріалів.

Результати моніторингу будуть оприлюднюватись щокварталу до 20 числа наступного періоду на офіційному веб-сайті Фонду.

За результатами моніторингу Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду може вносити зміни до розподілу бюджетних коштів між підприємствами і організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу.

Share Button