Спрощене регулювання трудових відносин під час воєнного стану

19 серпня 2022 року набрав чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» від 19 липня 2022 року № 2434-IX. Він чинний із 19 серпня 2022 року та діє упродовж воєнного стану, і втратить чинність з дня припинення або скасування воєнного стану. Цим Законом запроваджені особливості застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, які визначатиме глава III-Б Кодексу законів про працю України.

Спрощений режим регулювання трудових відносин (далі – спрощений режим) застосовують до трудових відносин, які виникають:

– між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

– або між роботодавцем та працівником, розмір зарплати якого за місяць становить понад 8 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом.

Такий режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах. Такий режим передбачає можливість встановити індивідуальні умови праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю України, сторони трудового договору можуть з урахуванням положень глави III Кодексу законів про працю України на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру зарплати з урахуванням встановленої законом мінімальної зарплати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених у Кодексі законів про працю України.

Share Button