Порядок надання фінансової підтримки для УТОГ і УТОС залишився без змін

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятий Верховною Радою України 14 листопада 2019 року передбачав за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» видатки у сумі 89362,4 тис. гри. з них на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України окремим рядком передбачено – 76025.9 тис. гривень.

13 квітня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким за бюджетною програмою КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» зменшено обсяг видатків споживання до 66426.0 тис. гривень. Крім цього з бюджету вилучено окремий рядок відповідно до якого передбачалось фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Союзу осіб з інвалідністю України.

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 13 травня 2020 року № 357 вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих.

Ці зміни, зокрема, передбачають, що під час реалізації Порядку щодо надання фінансової підтримки УТОГу та УТОСу у 2020―2021 роках не застосовується Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049.

Таким чином, для Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих уряд, щонайменше на два роки, залишив порядок надання фінансової підтримки без змін, тобто, без конкурсу, врахувавши, що це дасть можливість зберегти робочі місця для двох тисяч працівників непромислової сфери УТОС і УТОГ, переважна більшість з яких має інвалідність, які щодня самовіддано наполегливо працюють, сприяючи реалізації та захисту прав людей з інвалідністю по зору і слуху.

Українське товариство сліпих висловлює щиру вдячність Прем’єр-Міністру України Шмигалю Денису Анатолійовичу і всім членам уряду та безпосередньо Міністру соціальної політики України Лазебній Марині Володимирівні за розуміння та підтримку діяльності всеукраїнської громадської організації, яка об’єднує 40 тисяч людей з інвалідністю по зору, яким за рахунок державної фінансової підтримки буде забезпечена можливість реалізувати своє право на реабілітацію, доступ до інформації та творів культури в доступних форматах, відпочинок, культурний розвиток та дозвілля.

Отже, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №357) у 2020 році кошти, передбачені за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю», спрямовуються:

місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), підприємствам і організаціям невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариством глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 357), у сумі 47,86 млн. гривень;

громадським об’єднанням осіб з інвалідністю (крім Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих), яким було надано фінансову підтримку за рахунок коштів бюджетної програми 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» у 2019 році та які звернулися до 30 травня 2019 р. до Фонду соціального захисту інвалідів щодо надання їм фінансової підтримки у 2020 році, на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання за напрямами, передбаченими підпунктами 2 і 3 пункту 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 166, у сумі до 3,95 млн. гривень пропорційно касовим видаткам у минулому році на зазначені цілі з урахуванням зменшення видатків за згаданою бюджетною програмою.

Понад 14,6 млн. гривень уряд передбачив на фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Share Button